Условия за ползване

Благодарим Ви, че ни се доверихте и избрахте да работите със Стиляна Стефанова, Bliss Theta, Ltd.

Поздравяваме Ви за стъпката към мечтания живот, пътуването с нас ще бъде безопасно, забавно и трансформиращо.

За най-добри резултати и яснота, моля, прочетете и подпишете споразумението по-долу.

1. Обща информация на споразумението

1.1 Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd се съгласява да предоставя избраната от вас услуга по безопасен и поверителен начин.

1.2 Трябва да сте навършили 18 години, за да закупите някоя от услугите, предоставяни от Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd.

1.3 Срокът на валидност на вашата услуга е в рамките на 12 месеца от датата на това споразумение, ако друг срок не е изрично посочен.

1.4 Вие се съгласявате със всички условия на това споразумение.

2. Поверителност

2.1 Поверителната информация се отнася до всякакви данни или информация, свързана с вас, независимо дали е юридическа или лична:

– която би могла да се счита за лична за вас;

– която не е общоизвестна;

– чието споделяне на конфиденциална информация може да доведе до вреди за вас .

2.2 Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd се съгласява, че няма да разкрива, докладва или използва, за каквато и да е цел, каквато и да е поверителна информация, която е получили, освен ако не е упълномощена от вас или според изискванията на закона. Задълженията за поверителност ще се прилагат по време на сесията и ще продължат безкрайно след прекратяване на настоящото споразумение.

2.3 Цялата писмена и устна информация и материали, разкрити или предоставени от вас по силата на настоящото споразумение, са поверителна информация, независимо дали са предоставени преди или след датата на това споразумение или как са предоставени.

3. Плащане

3.1 В замяна на услугата вие се съгласявате да платите цената, както е посочено във вашето споразумение.

3.2 Пълната сума трябва да бъде платена седмица преди вашата сесия / пакет. Вашата среща може да бъде отменена, ако не извършите плащане.

3.3 Вие носите отговорност за общата такса, както е посочено по време на резервацията, независимо дали присъствате на всички сесии или не (при спазване на политиката за анулиране по-долу).

3.4 Упълномощавате Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd да обработва плащане чрез кредитна карта, банков превод, пари в брой или да инициира плащане чрез Stripe.

3.5 Плановете за плащане са на разположение съгласно договореното със Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd. Ако зададете план за плащане, може да се начисли допълнителна такса за плащане.

3.6 В случай на забавяне на вноската, вашият пакет може да бъде анулиран и ще бъдете фактурирани за цялата неплатена такса.

4. Анулиране

4.1 Всяко анулиране трябва да бъде направено по имейл на info@balancedlifebyss.com

4.2 Всяко анулиране в срок не ПО-МАЛЪК от 14 дни от предоставянето на услугата ще бъде прието, но ако има направени разходи парите не могат да бъдат възстановени.

4.3 Ако срокът е по-кратък от 14 дни, ще ви бъде дадена възможност да пренасрочите сесията си или да получите възстановяване на сумата.

4.4 Ако искате да пренасрочите сесия, трябва да ни уведомите поне 48 часа преди срещата. Ако не успеете да го направите, времето и сесията ви може да не ви бъдат възстановени.

4.5 Моля, пристигайте навреме за всяка среща. Всяко забавяне ще бъде приспаднато от времето на вашата сесия.

4.6 В случай на извънредни обстоятелства вашият практикуващ трябва да отмени сесията, ще бъдете уведомени възможно най-скоро и ще ви бъде предоставена алтернативна дата.

5. По време на сесия

5.1 Сесията обикновено започва със запознаване с практикуващият. След, което ще получите поискване за разрешение за работа с вас.

След това ще изберете един проблем, по който да работите по време на конкретната сесия. Ако се имате трудности, практикуващият ще може да ви напътства, да сканира вашето енергийно тяло и да ви насочи към онази тема, която бихте искали да подобрите в живота си, която ще има най-голямо влияние върху целият ви живот.

5.2 Техниката включва процес на медитация, който ще ви помогне да се отпуснете и да се подготвите за сесията. Сесията ще последва с дискусия, интуитивно сканиране, работа с убеждения и ще завърши с овластяване на изтеглянията. По време на сесията ще ви бъде показано как да „тествате мускулите“, за да идентифицирате основната причина за блоковете, които държите, които ви спират да се развивате в областта, върху която искате да работите.

5.3 Цялата(ите) сесия(и) се основава на вашата „Свободна воля“, нищо няма да бъде премахнато или изтеглено от вас без вашето разрешение за това.

5.4 Ако сте избрали да преобразите живота си и имате пакет, сесията може да бъде записана за вас. Ако искате, моля, уведомете практикуващият в началото на вашето пътуване

5.5 Моля, обърнете внимание, че може да продължите да усещате промени и енергиен пробив след сесията, което е нормално. Всеки човек е различен, но хидратацията и грижата за себе си е силно препоръчителна.

5.6 Цялата информация, предоставена от практикуващият, е само с ориентировъчна цел и не трябва да се приема като съвет или гаранция за някакъв резултат.

6. Резултати и гаранции

6.1 Стиляна Стефанова,Bliss Theta Ltd не гарантира никакви резултати или обявява каквито и да е медицински претенции.

6.2 Модалността има големи предимства и е променила живота на милиони хора; резултатите обаче са индивидуални. Вашите резултати ще зависят от вашия ангажимент, здравословни условия и готовност за подобрение.

6.3 Препоръки и примери са дадени като насоки и не гарантират, че ще постигнете същите резултати.

6.4 Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd не предоставя медицински, правни, инвестиционни или бизнес консултации. Всички мнения са предоставени за ваше разглеждане и не трябва да се разчита само на тях. Ваша отговорност е да получите професионален съвет.

7. Здраве

7.1 За да се възползвате пълноценно от сесията си, не трябва да пиете алкохол, да приемате наркотици или тютюн поне 48 часа преди или по време на сесията.

7.2 Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd не твърди, че лекува или подобрява някакви здравословни състояния и трябва да продължите да приемате предписаните лекарства от Вашия лекар.

7.3 Трябва да информирате практикуващият за всички здравословни състояния, лекарства, които приемате, или подобни, които могат да повлияят на вашето благосъстояние (включително бременност).

7.4 По време на сесията трябва да се носи облекло.

7.5 Сесиите / семинарите понякога могат да включват някои упражнения, които включват дишане или физическо движение.

7.6 Ваша отговорност е да уведомите практикуващият преди началото на сесията за всякакви наранявания или здравословни състояния, които имате, които могат да повлияят на способността ви да участвате в сесията.

8. Авторско право

9.1 Техниките / практиката и всякакви материали, използвани по време на сесията, са обект на авторско право, всяко разпространение / копиране изисква писмено разрешение от Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd.

9. Непреодолима сила

9.1 Ако в резултат на непреодолима сила, извънредна обществена ситуация, ограничение, наложено от закона или по каквато и да е друга причина извън нашия разумен контрол, ние не сме в състояние да Ви предоставим услуги, ние няма да нарушим това споразумение но ще бъде упълномощен да настрочим друга дата и час за предоставяне на услуги.

9.2 Ако няма възможност на насрочване на друга дата, остатъкът от дължимите такси за която и да е услуга (и), които все още не са предоставени, ще бъдат отменени.

10.3 Ние не носим отговорност за невъзможност да предоставим услуги или да изпълним споразумението при тези обстоятелства.

10. Прекратяване

10.1 Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd си запазва правото да прекрати настоящото споразумение по всяко време, когато предоставянето на услуга е в нарушение на закона или в нарушение на това споразумение. Вие ще носите отговорност за плащането на всички такси при прекратяване на настоящото споразумение.

11. Оплаквания

11.1 Ако по някаква причина не сте доволни от услугата, моля, свържете се с нас на info@balancedlifebyss.com

11.2 Ще разгледаме внимателно жалбата ви и при установяване на проблеми ще предприемем съответните действия, за да разрешим проблема.

13. Приложимо право

13.1 Настоящото споразумение се тълкува и прилага в съответствие с английското законодателство и е предмет на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

14. Споразумение

14.1 Настоящото споразумение е цялостното споразумение и договорка между Стиляна Стефанова, Bliss Theta Ltd и вас и замества всяко предварително споразумение или уговорка независимо устна или писмена във връзка с това споразумение.